Kaufland na Celowniku UOKiK: Grzywna za Mylące Oznaczenia Kraju Pochodzenia Warzyw.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał grzywnę w wysokości 13,3 mln zł nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na sieć sklepów Kaufland.

Przyczyną ukarania było mylące oznaczanie krajów pochodzenia warzyw. Firma zamierza odwołać się od decyzji do Sądu Apelacyjnego, twierdząc, że błędy wynikły z ludzkich omyłek, a nie celowego działania.

Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole w 71 sklepach Kaufland od stycznia 2020 do czerwca 2021 roku. Obejmowały one jedną trzecią wszystkich placówek sieci w Polsce. Na wywieszkach lub opakowaniach warzyw błędnie podawano kraj pochodzenia, co naruszało prawa konsumentów. Kontrole obejmowały 215 partii warzyw, gdzie wykryto 53 przypadki błędnych oznaczeń. Kaufland twierdzi, że zastosowano nowoczesne rozwiązania, takie jak elektroniczne etykiety cenowe, aby unikać pomyłek.

W kontroli stwierdzono, że na wywieszkach przykładowo marchew miała pochodzić z Polski, a na opakowaniu widniała Holandia; ziemniaki miały być z Polski, a na opakowaniu – z Niemiec; cebula miała pochodzić z Polski, a opakowanie informowało o Niemczech; kapusta biała miała być z Polski, a opakowanie podawało Macedonię. UOKiK podkreślił, że błędy te występowały regularnie i przez długi czas, co wpłynęło na wysokość nałożonej grzywny.

Kaufland kontrargumentuje, podkreślając, że błędy wynikły z ludzkich omyłek, a nie z celowego działania sieci. Firma chwali się stosowaniem nowoczesnych rozwiązań, takich jak elektroniczne etykiety cenowe, które aktualizują informacje na podstawie danych systemowych. Mimo nieprawidłowości zgłaszanych przez Inspekcję Handlową i skarg klientów, Kaufland twierdzi, że nie poprawienie oznaczeń do takiego stopnia, by uznać przypadki za jednostkowe czy marginalne, jest uzasadnione.

UOKiK zwraca uwagę, że błędne oznaczanie kraju pochodzenia warzyw prowadzi do sytuacji, w której klienci podejmują decyzje oparte na fałszywych informacjach. W wyniku tego naruszenia praw konsumentów Kauflandowi nałożono karę, a firma musi dostosować się do oczekiwań dotyczących rzetelnej informacji dla klientów.