Nowa opłata telekomunikacyjna: wyższe ceny dla użytkowników?

Ministerstwo Cyfryzacji wdraża projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, który zakłada znaczący wzrost opłaty telekomunikacyjnej dla operatorów.

Ta inicjatywa wywołuje szerokie kontrowersje w branży, a eksperci ostrzegają, że ostatecznie koszty mogą być przeniesione na użytkowników.

Znaczący wzrost stawki opłaty

Według planowanych zmian, stawka opłaty telekomunikacyjnej ma wzrosnąć pięciokrotnie – z 0,05% do 0,25% rocznych przychodów firm telekomunikacyjnych. Taki skok w opłacie budzi duże oburzenie wśród operatorów, którzy w obliczu rosnących kosztów działalności obawiają się konieczności przeniesienia tych wydatków na klientów.

Uzasadnienie Resortu Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy zaproponowane podwyżki faktem, że obecna stawka opłaty pozostaje niezmieniona od 2004 roku. Wpływy z tej daniny w 2022 roku wyniosły jedynie 19,6 mln zł, podczas gdy wydatki UKE i ministerstwa na zadania telekomunikacyjne były ponad trzykrotnie wyższe. Resort szacuje, że po wprowadzeniu zmian w 2024 roku wpływy z opłaty telekomunikacyjnej mogą wzrosnąć do około 90 mln zł.

Protesty branży

Projekt nowej ustawy spotkał się z ostrym protestem wielu organizacji branżowych, takich jak PIIT, PIKE, KIGEiT, Mediakom, KIKE oraz Fundacja Open Allies. Uważają oni, że proponowane podwyżki są nieuzasadnione i niepożądane, a lepszym rozwiązaniem byłoby wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego, co samoistnie zwiększyłoby wpływy z opłaty.

Obawy i krytyka

Operatorzy telekomunikacyjni wyrażają również niezadowolenie z braku ułatwień w zmianie umów z abonentami w celu dostosowania cen usług. Europejski kodeks łączności elektronicznej dopuszcza taką możliwość, jednakże interpretacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skutecznie utrudniają jej wykorzystanie. Obawy branży koncentrują się także na obawach, że brak przepisów łagodzących restrykcje UOKiK może prowadzić do stagnacji rynku, gdzie ceny nie będą w stanie nadążyć za wzrostem kosztów działalności firm telekomunikacyjnych – szczególnie w kontekście obecnie panującej wysokiej inflacji.

Podsumowanie

Zmiany w ustawie Prawo komunikacji elektronicznej stają w centrum uwagi zarówno operatorów telekomunikacyjnych, jak i użytkowników. Podwyżki opłat dla operatorów mogą mieć istotny wpływ na ceny usług telekomunikacyjnych, co stawia pod znakiem zapytania dostępność i przystępność cenową dla klientów. Czy podniesienie opłat będzie nieuniknione? Ostateczna decyzja zależy od władz i odzewu społecznego na te kontrowersyjne zmiany.