Incydent z udziałem białoruskich śmigłowców: MON potwierdza naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i powiadomienie NATO.

W Polsce obecnie trwają ćwiczenia kontrterrorystyczne o kryptonimie „Wolf-Ram-23”, w których bierze udział blisko 2,6 tysiąca funkcjonariuszy Policji, w tym z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.

W związku z tym, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o przestrzeganie poleceń służb.

Ćwiczenia antyterrorystyczne odbywają się w całej Polsce

Dzisiaj, czyli w środę, w całej Polsce kontynuowane są ćwiczenia kontrterrorystyczne pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Te szkolenia są organizowane przez Komendę Główną Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (FBI). Zgodnie z informacją szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, te ćwiczenia to największe w historii polskiej policji i są pierwszymi szkoleniami na terenie Europy, gdzie aż tylu funkcjonariuszy FBI uczestniczyło w takim przedsięwzięciu.

Podczas tych ćwiczeń, które trwają już od kilku dni, bierze udział blisko 2,6 tysiąca funkcjonariuszy Policji, w tym z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Zgodnie z zapewnieniami MSWiA, te ćwiczenia są bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa w kraju i umożliwiają policjantom doskonalenie swoich umiejętności w zwalczaniu terroryzmu.

 

Jednakże, z uwagi na intensywny charakter tych ćwiczeń, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, więc służby apelują o stosowanie się do poleceń i wskazówek wydawanych przez funkcjonariuszy policji.

Jaki jest cel ćwiczeń „Wolf-Ram-23”?

Blisko 2,6 tysiąca funkcjonariuszy Policji bierze udział w obecnych ćwiczeniach kontrterrorystycznych, w których angażowani są także przedstawiciele innych służb bezpieczeństwa. W działania zaangażowane są m.in. Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Centralne Biuro Śledcze Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 20 funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego.

Te ćwiczenia koncentrują się na zwalczaniu terroryzmu i zapewnieniu bezpieczeństwa w kraju. Służby bezpieczeństwa wykonują różnorodne zadania, które mają na celu przetestowanie ich umiejętności w przypadku sytuacji kryzysowych. Przygotowują się do działań związanych z terroryzmem, w tym do negocjacji z terrorystami, rozpoznawania substancji wybuchowych oraz prowadzenia działań ratowniczych.

W związku z tym, że te ćwiczenia obejmują szeroki obszar kraju i wymagają intensywnych działań, możliwe są utrudnienia w ruchu, co może prowadzić do niewielkich opóźnień. Służby apelują o zachowanie ostrożności i przestrzeganie wytycznych policji, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom i zapobiec ewentualnym incydentom.

Ostrzeżenia dla mieszkańców ośmiu województw

W środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało mieszkańców ośmiu województw o planowanych ćwiczeniach antyterrorystycznych policji. W alercie podano, że na terenie kraju odbędą się działania antyterrorystyczne i pościgowe, co może skutkować utrudnieniami w ruchu.

Centrum apelowało do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb. Alert został wysłany do odbiorców w części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.