Poczta Polska rozpoczyna masowe kontrole! Będą sprawdzać czy płacimy abonament radiowo-telewizyjny.

Poczta Polska, w celu wykrycia osób, które nie opłacają abonamentu radiowo-telewizyjnego mimo obowiązku, przystępuje do przeprowadzenia kontroli. Jednakże, osoba przeprowadzająca taką kontrolę nie ma prawa wymusić zgody na wejście do domu.

Oznacza to, że osoby podlegające kontroli muszą być przygotowane na taką sytuację, ale nie są zobowiązane do udzielania zgody na przeprowadzenie kontroli wewnątrz swojego mieszkania.

W Polsce abonament radiowo-telewizyjny jest opłacany przez każdego posiadacza odbiornika telewizyjnego lub radia, bez względu na to, czy korzysta z usług publicznych nadawców radiowo-telewizyjnych czy też nie. W przypadku braku opłacenia abonamentu, osoba może zostać ukarana grzywną lub mandatem. Dlatego też, Poczta Polska podejmuje działania mające na celu wykrycie osób, które nie opłacają abonamentu.

Warto jednak podkreślić, że w ramach kontroli osoba przeprowadzająca ją nie ma prawa wymusić zgody na wejście do domu. Oznacza to, że osoby podlegające kontroli muszą być świadome swoich praw i mogą odmówić wstępu do mieszkania kontrolującego. W przypadku odmowy wstępu, kontrolujący może sporządzić protokół, który będzie miał moc dowodową w postępowaniu administracyjnym.

Warto zaznaczyć, że Poczta Polska jest jedynie jednym z podmiotów uprawnionych do przeprowadzania takich kontroli. Kontrolę tę mogą przeprowadzać także pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednakże, niezależnie od tego, kto przeprowadza taką kontrolę, osoba podlegająca kontroli ma prawo do ochrony swojej prywatności i nie jest zobowiązana do udzielania zgody na wejście do swojego mieszkania.

 Poczta Polska rusza w kraj

– Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego – również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – informuje Poczta Polska.

Poczta Polska rozpoczyna kontrole w celu wyłapania osób, które nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego, mimo że powinny. Kontrole przeprowadzać będą pracownicy Centrum Obsługi Finansowej, a osoby posiadające aktywny odbiornik, lecz nieopłacające abonamentu, będą musiały zapłacić 30-krotność miesięcznego abonamentu oraz zaległe składki, co może stanowić spore obciążenie finansowe.

Warto jednak pamiętać, że opłatom podlega jedynie odbiornik, który jest dostosowany do natychmiastowego odbioru programu, a posiadanie samego telewizora czy radia nie oznacza obowiązku opłacania abonamentu. Dodatkowo samo posiadanie anteny, dekodera czy talerza na balkonie nie oznacza, że odbiór programów jest natychmiastowy.