Ceny prądu w 2024 r.: Rząd stawia na stabilność i ochronę słabszych! Bon energetyczny i nowe stawki!

Rząd przedstawił plany dotyczące cen energii na drugą połowę 2024 roku.

Opublikowano projekt ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie innych ustaw, w którym zawarto nowe stawki taryf, zasady przyznawania bonu energetycznego i wnioski.

Kontynuacja zamrożenia cen dla gospodarstw domowych

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych do końca 2024 roku. Nowa stawka została ustalona na poziomie 500 złotych za MWh. Rząd tłumaczy, że utrzymanie tej ceny pozwoli na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, które ponoszą straty z powodu zamrożenia cen.

Bon energetyczny – nowe wsparcie dla słabszych

W planach rządu znajduje się również bon energetyczny, czyli świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Nowe kryteria dochodowe pozwolą na objęcie wsparciem szerszej grupy beneficjentów, m.in. emerytów o niskich świadczeniach czy osób wykluczonych z dodatków mieszkaniowych.

Stopniowy powrót do wolnego rynku

Projekt ustawy zakłada stopniowe odchodzenie od mechanizmów interwencyjnych na rynku energii i powrót do modelu funkcjonowania sprzed kryzysu. Chociaż planowane podwyżki progów dochodowych dla beneficjentów bonu wydają się stopniowe, ich celem jest zakończenie interwencjonizmu na rynku i powrót do jego naturalnego funkcjonowania.

Podsumowanie: wzrost cen, ale z ochroną słabszych

Zmiany w cenach energii na drugą połowę 2024 roku mają na celu zapewnienie stabilności na rynku energetycznym oraz ochronę osób o niskich dochodach. Chociaż podwyżki stawek mogą wydawać się nieuniknione, rząd stara się wprowadzić je stopniowo, zapewniając jednocześnie pomoc dla najbardziej potrzebujących. W ten sposób planuje się zakończyć okres interwencjonizmu na rynku energetycznym.

Dodatkowe informacje: