Ostrzeżenie Publiczne: Obecność Salmonelli w Hamburgerze Drobiowym - ANIMEX FOODS Sp. z o.o.

Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowała ostrzeżenie dotyczące wykrycia obecności bakterii Salmonella w jednej partii hamburgera drobiowego marki Yano, produkowanego przez ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział w Opolu.

Ostrzeżenie to stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ spożycie produktu zanieczyszczonego Salmonellą może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Szczegółowe dane dotyczące produktu objętego ostrzeżeniem to:

  • Nazwa produktu: Hamburger drobiowy Classic, 250g, marki yano
  • Numer partii: 6350290081
  • Termin przydatności do spożycia: 27.03.2024
  • Kod kreskowy: 5 900751 015603
  • Producent: ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział w Opolu, ul. Drobiarska 4, 45-410 Opole, WNI 16610501

Wykrycie Salmonelli w jednej z pięciu próbek tego produktu spowodowało podjęcie natychmiastowych działań przez producenta i organy odpowiedzialne za kontrolę jakości żywności. ANIMEX FOODS Sp. z o.o. przeprowadził analizę ryzyka, która potwierdziła zgodność procesu produkcyjnego z ustalonymi procedurami. Badania środowiska produkcyjnego oraz surowca użytego do produkcji partii produktu nie wykazały obecności Salmonelli. Producent natychmiastowo wycofał tę partię z obrotu, co przyczyniło się do ograniczenia ryzyka dla konsumentów.

Mimo podejrzeń dotyczących potencjalnego celowego wypuszczenia zanieczyszczonych produktów spożywczych na rynek w celu uniknięcia strat, organy nadzoru i producenci podejmują wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu produktu z partii objętej ostrzeżeniem, konsumenci powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia dotyczące wycofywania produktów spożywczych z powodu zanieczyszczenia stają się coraz częstsze w Polsce. Niezbędne są dalsze działania w celu zapewnienia wysokich standardów higieny i jakości produktów spożywczych oraz ścisłego nadzoru nad produkcją i dystrybucją. Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów muszą być zawsze priorytetem.

Ostrzeżenie Publiczne: Obecność Salmonelli w Hamburgerze Drobiowym - ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Ostrzeżenie Publiczne: Obecność Salmonelli w Hamburgerze Drobiowym - ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Ostrzeżenie Publiczne: Obecność Salmonelli w Hamburgerze Drobiowym - ANIMEX FOODS Sp. z o.o.