Surowe kary za wycinkę drzew na własnych działkach: Polacy muszą przestrzegać przepisów o ochronie przyrody

Od 1 marca Polacy muszą być bardziej ostrożni niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli chodzi o wycinanie drzew na własnych działkach.

Nowe przepisy dotyczące ochrony przyrody oraz okresu lęgowego ptaków narzucają surowe kary za ich naruszenie, co może prowadzić nawet do aresztu.

Ustawa o ochronie przyrody jednoznacznie określa, że od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków, co nakłada specjalne obowiązki na właścicieli działek. Wycinając drzewa, konieczne jest upewnienie się, że na obszarze nie zamieszkują chronione gatunki ptaków. Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym grzywną finansową lub nawet aresztem.

Grzywny za wycinkę drzew są uzależnione od gatunku i obwodu pnia. Mogą sięgać nawet kilkuset złotych za każdy centymetr obwodu pnia. Dla przykładu, wycinka kasztanowca zwyczajnego będącego miejscem gniazdowania chronionych ptaków może skutkować grzywną w wysokości 2160 zł.

Warto zauważyć, że niektóre gatunki ptaków mają odmienne okresy lęgowe, co należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew. Należy również pamiętać o konieczności uzyskania zezwolenia na usuwanie siedlisk zwierząt chronionych.

Zachęcamy wszystkich właścicieli posesji do świadomego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, aby uniknąć surowych kar i negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego. Dbałość o przyrodę to obowiązek każdego obywatela.