Wakacje 2023: Policja czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą, ale utonięcia wciąż stanowią wyzwanie

Okres wakacji to czas intensywnego korzystania przez Polaków z akwenów i terenów przywodnych.

Pomimo ogromnych wysiłków różnych służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, w tegorocznym sezonie letnim doszło do tragicznych zdarzeń w postaci utonięć. Policja, będąc jednym z kluczowych stróżów porządku, angażowała się w działania mające na celu ochronę życia osób korzystających z różnorodnych form wypoczynku nad wodą.

W tym roku, aby wzmocnić nadzór nad akwenami, funkcjonariusze Policji utworzyli 81 sezonowych komórek wodnych, w których służbę pełniło 345 policjantów. Od 24 czerwca do 3 września przeprowadzono ponad 5.180 patroli wodnych z udziałem ponad 8.870 policjantów. Policja podejmowała również działania profilaktyczne, promując bezpieczny wypoczynek nad wodą.

Niestety, mimo tych wysiłków, utonięcia nadal stanowią poważne wyzwanie. W okresie wakacji 2023 roku odnotowano 192 utonięcia osób, co oznacza wzrost o 24 przypadki w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 25 przypadków więcej niż w 2021 roku. Jednakże należy podkreślić, że przeprowadzono również 26 udanych akcji ratunkowych.

Województwo pomorskie, wielkopolskie, małopolskie i zachodniopomorskie były miejscami, gdzie odnotowano najwięcej utonięć osób. Co istotne, najwięcej przypadków utonięć miało miejsce w jeziorach, rzekach, stawach oraz innych zbiornikach wodnych. Warto zwrócić uwagę, że alkohol był przyczyną niektórych utonięć, głównie u mężczyzn.

Najważniejszym celem Policji jest ograniczenie takich tragicznych wydarzeń. Dlatego kontynuowane będą działania profilaktyczne i edukacyjne, promujące bezpieczne zachowania nad wodą. Kąpieliska strzeżone stanowią ważne miejsca, które pomagają w poprawie bezpieczeństwa osób kąpiących się. Dodatkowo, nauka pływania pozostaje istotnym elementem działań zmierzających do ograniczenia utonięć.

Policja działa również poza granicami kraju, współpracując z innymi państwami w ramach projektu “Miejsce bezpiecznej turystyki”. Nasi policjanci pomagają naszym rodakom, ale również zagranicznym służbom w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa turystów.

Choć wakacje oficjalnie się zakończyły, nadal warto pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami.

Foto:Marek Szałajski